วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย


ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

1. head = ศีรษะ                                16. elbow = ข้อศอก
2. hair = ผม                                     17. hand = มือ
3. forehead = หน้าผาก                   18. thumb = นิ้วหัวแม่โป้ง 
4. face = ใบหน้า                              19. index finger = นิ้วชี้ 
5. eyebrow = คิ้ว                              20. middle finger = นิ้วกลาง 
6. eye = ตา                                       21. third finger = นิ้วนาง
7. nose = จมูก                                   22. little finger = นิ้วก้อย
8. mouth = ปาก                               23. breast  = หน้าอก 
9. cheek  = แก้ม                               24. waist  = เอว
10. chin = คาง                                 25. hip = สะโพก
11. ear = หู                                        26. leg = ขา
12. lobule = ติ่งหู                             27. knee = เข่า 
13. neck = คอ                                  28. foot  = เท้า
14. shoulder = ไหล่                        29. ankle = ข้อเท้า 
15. arm = แขน                                 30. toe = นิ้วเท้า ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น